Facebook nyereményjáték szabályzata

Nyereményjáték Szabályzat

 

A szervező

Jelen szabályzat a nasimamor.hu tulajdonosa, a Nasimámor Webáruház Cserjés Viktória EV (továbbiakban: Szervező) által kezelt Facebook oldalon futó nyereményjátékkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Szervező hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/nasimamor007
 

Résztvevők

A Játékban részt vehet minden olyan magánszemély, aki regisztrált Facebook profillal rendelkezik. Kivételt képeznek a Szervező cég tulajdonosának családtagjai és dolgozói. 

A Játékosok a Játékban való részvétellel elismerik, hogy megismerték a Játékkal kapcsolatos szabályzatot, és ráutaló magatartással feltétel nélkül elfogadják az abban foglaltakat. 

A Játékosnak jogában áll visszalépni a részvételtől, a Játék időtartamának lezárulta előtt, ezt e-mailben szükséges kérvényezni Szervezőnél, a nasimamor007@gmail.com címen. 

A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
 

A Játék időtartama:

 A Játék időtartama: A Játék 2023. november 21. és 2023 december 15 .között él. A lezárás után Szervezőnek nem áll módjában befogadni a pályázatokat. 

Eredményhirdetés: A nyertesek nevét Szervező a hivatalos facebook platformján hirdeti ki, 2023. december 17-én.
 

A Játék menete: 

A Játékban résztvevők Szervező facebook oldalán megosztott, megjelölt posztja alá kommentben kedvenc recept képeket és leírást küldenek, megosztják a posztot saját üzenőfalukon.. Mindkét lépés elvégzése kötelező, a Játékban való részvétel feltétele. 
 
A Játék végén a Szervező véletlenszerű sorsolás keretében kiválasztja a nyerteseket. A sorsolás után Szervező leellenőrzi saját adatbázisában a feliratkozás, és a kisorsolt nyertes nyilvános üzenőfalán a megosztás teljesítését. 

Amennyiben a kisorsolt nyertes eleget tett minden részvételi kritériumnak, a győzelme érvényes. Nevét a Szervező facebook felületén közzétesszi így értesíti az illetőt. 

Három nyeremény lévén három különálló sorsolást végez ez Szervező a fent leírt módon. Az ajándék nyereményeket sorsolja először, ezt követi a második nyereménykategória sorsolása, majd a végén a fődíjé. 

 

Nyeremények, nyertesek


A Játékban 3 nyertest sorsolunk a 3. pontban leírt módon. 

Az első kisorsolt nyertes 5.000 Ft Nasimámor utalvány + kiemelt hely az Online Szakácskönyvben, a második 5.000 Ft Nasimámor utalvány + Nasimámor ajándékok + kiemelt hely az Online Szakácskönyvben, míg a fődíj 10.000 Ft Nasimámor utalvány + kiemelt hely az Online Szakácskönyvben! Az utalávny online formában, egy egyedi kuponkóddal, a nyertesnek messengeren érkezik a Szervezőtől. A kupon felhasználható 2024.01.30. 23:59-ig a nasimamor.hu webshopon egy rendelésben. A kupon összege nem bontható fel több rendelésre. Amennyiben a rendelés összege több, mint a kupon összege, a különbözetet a Nyertes köteles kiegyenlíteni. A szállítási díjat a Szervező elengedi, a rendelési felületen feltüntetett szállítási összeget a rendelés leadása után Szervező levonja, a Nyertes ingyenesen szállítással kapja kézhez a nyereménykuponból vásárolt csomagot. 
 
A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.  A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán külön posztban ad hírt. A nyereménykupont a Szervező messengeren juttatja el a nyertes Játékoshoz.

 Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  •  bármely okból nem lehet vele felvenni a kapcsolatot;
  • nem teljesítette a játékban való részvétel feltételeit;
  •  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre     tett szert;
  •  egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  •  jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti

Nyeremények kézbesítése

 A nyeremény átvétele e-mailben illetve postai csomag útján zajlik, Szervező a Játékos által megadott címre kiküldi a nyereményt illetve messengeren egyedi kuponkódot küld, amit csak a Szervező ismer, és vállalja a felelősséget annak titokban tartásáért. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a nyeremény átvétele Szervező hatáskörén kívül álló okokból meghiúsul, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a kupon beváltása nem történik meg a megjelölt határidőig, annak érvényessége megyszűnik, és a Szervező nem köteles elfogadni azt. 
 
  
 Adatkezelés és adatvédelem


A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Szervező a Játékosok adatait a nyereményjáték során nem kéri be, nem gyűjti és tárolja.  

Szervező adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.nasimamor.hu/aszf-a26942
 
 Kizárás

 A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:  Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.  Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.  Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő. Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.  A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.  Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.  Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.  Bevételi adatokat tesz közzé.  Erőszakos, erőszakot ábrázol.  Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból, hozzászólását figyelmeztetés nélkül törölje.

 

Egyéb rendelkezések


 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.  A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi Facebook oldalán, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.  A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá,
nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.